Manteniment

Cures i manteniment de parcs i jardins

Les zones verdes generen una millora en la qualitat de vida de les persones i aporten múltiples beneficis per a la salut i per a l’entorn. Com a organismes vius, aquests espais verds requereixen unes cures bàsiques a per a la seua correcta conservació.

Els treballs de manteniment de jardins i parcs de Aper Ambient tenen com a objectiu controlar el creixement el creixement de les zones verdes perquè no envaïsquen espais confrontants i garantir la seguretat.

Oferim una àmplia experiència tècnica per a aconseguir els millors resultats en els requeriments més complicats, especialment en la poda d’arbres i palmeres.

També ens encarreguem del perfilat de ribes i de la sega de la zona de gespa, de la ressembrada dels sòls descoberts o la reposició d’espècies vegetals quan siga necessari, o de la restauració de jardins i zones verdes.