Públic

Serveis per a la ciutadania

Una obra pública és tota aquella construcció dedicada a oferir un servei a la ciutadania.

Aquest concepte abasta totes les activitats vinculades al desenvolupament d’infraestructures per a la població, normalment projectes públics, de gran envergadura i molt complexos, que requereixen un gran desplegament de professionals, mitjans i recursos materials, sent necessària una gran organització per al seu correcte desenvolupament.

En Aper Ambient hem desenvolupat treballs relacionats amb l’execució de parcs, camins rurals i urbans, l’ampliació de cementeris, la rehabilitació d’edificis religiosos i històrics, la reforma de places o la construcció de biblioteques.